سلام بر گرگان

سلام ای سرزمین عطر باران                         سلام ای آبروی نوبهاران

 

سلام ای خاستگاه خیزش نور                سلام ای خطه سرهای پرشور

 

دلم بی‌تو شکیبایی ندارد                           جهان دور از تو زیبایی ندارد

 

تو فخر جاودان روزگاری                               شکوفایی هر چه نوبهاری

 

جمال حسن گیتی وام‌دارت                          درود هر چه زیبایی نثارت

 

هر آنچه آینه محو جمالت                   خوشا با این همه خوبی به حالت

 

سلام ای گوهر یکدانه من                          کهن‌بوم و بر ای ورکانه من

 

سلام ای جان فدای نام پاکت             چو من صدها فدای مشت خاکت

 

کنام شیرمردانی همیشه                     تو گرگانی، تو گرگانی، همیشه

 

تو گرگانی که در متن اوستا                           ستوده نام پاکت را اهورا

 

ز یادت خاطر تاریخ شادست                 تو را از شوکت و عزت نهاد است

 

تمام نام و ننگ مرز ایران                             شده مجموع زیر نام گرگان

 

که گرگان ریشه در اسطوره دارد                      هزاران نکته مستوره دارد

 

ز اعصار و قرون صد پند و پیغام                      نهفته مام ایران زیر این نام

 

هزاران زاهد و مفتی و عالم                               و دنیایی ز انواع مکارم

 

تداعی میشود با نام گرگان                       که فرخ باد بام و شام گرگان

 

تو را ای ملک گرگان دوست دارم          دیارت دوست، چون نیکوست، دارم

 

تویی در پهلوانی مایه‌ی  رشک                    ز تو آمد برون تیغ بنی اشک

 

تو با عنوان گرگان سخت و ستوار                به گیتی سربرآوردی ز اعصار

 

تو چون خورشید در تاریخ ایران                       بلند و باشکوهی و فروزان

 

ز هر جایی فزون آوازه داری                ز جان برگ، از شرف شیرازه داری

 

سلام ای خاستگاه عشق و عرفان                  تجلی‌گاه بیداری و ایمان

 

دلم پیوسته در بند هوایت                            سر و جانم فدای اعتلایت

 

که هر جا صحبت از ناموس و نام است      به ذکر نام تو حجت تمام است

 

تو ای گرگان برای جان جانی                       از این برتر برایم، هیرکانی

 

کشید اینجا دگر چون حسن تعبیر               قلم در رقص آمد حین تحریر

 

که ایرانم چه والا سرزمینیست                 که هر ناحیتش زیبانگینیست

 

ولی گرگان نگینی از زبرجد                     و در بین سران نامش سرآمد

 

به پای نام این پاکیزه این خاک          چه سرهایی که درغلتیده در خاک

 

که تا گرگان ز صدها معبر خون                گذشت و آمد اینک تا به اکنون

 

چنین بودست، زین پس هم چنان باد                 و نام پاک گرگان جاودان باد

/ 5 نظر / 11 بازدید
مامان محمدمهدی

عجب[لبخند]

محب ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام علیکم -------- *♥*♥*♥* -------- -------- *♥*♥*♥* -------- -------- *♥*♥*♥* -------- -------- *♥*♥*♥* -------- ------*♥*♥*♥*♥*♥*----- -------- *♥*♥*♥* -------- ----------- *♥* ----------- ┐───────────────────────────────────────┌ │ امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: │ │ کسی به ولایت ما نمی رسد مگر با عمل شایسته و خودداری از گناه │ │ جهاد النفس صفحه 112 │ ┘───────────────────────────────────────└

مرضیه

عشقی که به وطنت داری (منظور شهر و دیارت) و به معنای کاملتر به میهن و سرزمین مادریت برای من جالب و ستودنیه. آفرین به شما

مرمر

[گل][دست] [دست][دست]