هادی برگی زر سرمربی اتکا شد

طبق آخرین خبر رسیده هادی برگی زر  سرمربی سابق ابومسلم و پیام خراسان بعنوان سرمربی تیم اتکا گرگان انتخاب شد.دیگر گزینه مربیگری اتکا ابراهیم طالبی سرمربی سابق نساجی قائم شهر بود که در نهایت برگی زر با کسب 6رای در مقابل تک رای طالبی بعنوان سرمربی انتخاب گردید. برگی زر اظهار امیدواری کرده است که بتواند اسکلت تیم اتکا را بومی نماید وبتواند از تمام پتانسیل موجود در شهر گرگان نهایت استفاده را نماید.

/ 0 نظر / 30 بازدید