مصاحبه مهندس صبوحی با هفته نامه رادکان

مهندس مهدیه صبوحی مصاحبه ایی با نشریه رادکان تحت عنوان سونامی اعتیاد تهدید میکند، صورت دادند که در پستهای بعدی مشروح این مصاحبه را خواهم گذاشت.

http://uploadiha.com/images/l7sl4dysz68fyg9nxdw.jpg

دوستی میگفت : با هر کسی  که معامله می کنند , ثمن معامله رو هم از همون فرد میخوان ؛

با خدا معامله نکردیم  اگر ...

  " مزد کاری که برای رضای خدا انجام داده ایم رو از مردم بخوایم ... "

/ 2 نظر / 15 بازدید
مامان محمدمهدی

سلام خب اینطوری معلوم میشه که اصلاً کار برای رضای خدا هم نبوده!