20 شهریور روز گرگان

برای سرزمینی که خاکش گیراست، هوایش فرحبخش و نسیمش دل انگیز. برای آن که تقویم ها زین پس به بوی آن عطرآگین خواهند شد.

روزی در تقویم به نام گرگان مزین شده است تا همگانی که از هوای پاک و دل انگیزش، از خنکای نسیم صبحگاهی اش، از مستی عطر بهار نارنج اردیبهشتش، از برگ ریزان پاییز خیابان شهریورش سرمستند در آن روز پیمان بندند که پاسدار حریم و نگهبان حرمتش خواهند ماند و برای آبادانی هر چه بیشتر این سرزمین تاریخی همت خواهند گمارد.

۲۰شهریور در مصوبه ی شورای نامگذاری شهر، روز گرگان و ۲۰ الی ۲۷ شهریور هفته ی گرگان نامیده شده است. ۲۰ شهریور روزیست که بنا به نقل تاریخ شناسان، این سرزمین آبا و اجدادی مان از استرآباد به گرگان تغییر نام داد؛ در سالی که ۱۳۱۶ خوانندش و امسال پس از ۷۴ سال، این پیر سرزمین رویایی، دوباره متولد می شود. باید برای این تولد پایکوبی کرد و دست افشانی.... باید برای این نورسیده که نه نورسیده بلکه روح بزرگ پیری که کوله باری پر از تجربه را به دوش می کشد دعا کرد و اورا یاری رساند تا به خواستگاهش برسد.... عزیزان خواستگاه گرگان این نیست که هست...... خواستگاه گرگان بسیار فراتر از آنیست که هست......

من و شما، همه ی ما چه گرگانی ها و چه دیگر اقوام مقیم همه و همه اینروز پیمان می بندیم که زین پس همه گرگانییم و به عشق گرگان و برای آبادانی سرزمینی که فردا به فرزندانمان خواهیم سپرد تلاش می کنیم. می خواهیم پیمان ببندیم که یک دغدغه به دغدغه های سبد خانوارمان افزوده شود. از این پس فقط غم نان سفره و عیال و فرزند را نخوریم بیاییم کمی هم غم نام گرگان را بخوریم.

می خواهیم فردا روز از ما اینگونه بگویند: آنان کسانی بودند که برای گرگان و برا ی ماندگاری این نام تلاش کردند..... بیاییم در ذهن فرزندانمان، افتخاراتی بیافرینیم همانگونه که ما از این سرزمین ملکوتی یاد می کنیم و به مفاخرش می بالیم. اینجا سرزمینی است که فخرالدین اسعد گرگانی غروب های هرروز یا روی قلعه ی قلعه کهنه، یا روی تپه سوگله(هزار پیچ) و یا قلعه خندان برای ویس از رامین می گفت! هم او را میگویم شاعر و داستانگوی نیمه پنجم هجری همان که نظامی گنجوی شاعر پرآوازه، خسرو و شیرینش را از ویس و رامین او الگو گرفت.

مهد میرداماد است این سرزمین، او که میر برهان الدین محمد باقر استرآبادی نامش بود و معلم ثالث و شیخ اشراق می خوانندش. بله فیلسوف بزرگ دوران صفویه و از ارکان مکتب فلسفی اصفهان و معلم ملاصدرا از این سرزمین برخواسته است. او تنها فیلسوف این دیار نبود، ابوالقاسم میر فندرسکی دیگر حکیم و دانشمند دوران صفویه او که نیاکانش از سادات بزرگ استرآباد بودند او نیز از این دیار برخواسته است.

پزشکان و حکیمان بسیاری چون اسماعیل جرجانی دانشمند قرن ششم هجری و نویسنده کتاب بزرگ " ذخیره خوارزمشاهی" (کتاب پایه و جامع در پزشکی سنتی) نیز از این دیار برخواسته است و یا ابوسهل مسیحی، همو که در قرن چهارم در گرگان متولد شد و گفته می شود که ابن سینا پزشک و فیلسوف ایرانی با راهنمایی های ابوسهل به فراگیری دانش پزشکی روی آورد.

اینجا سرزمین بزرگان ، شهیدان ونام آوران است.اینجا ایرانی کوچک است، که بسیاری از اقوام از جای جای ایران به این سرزمین پناه آورده اند و بیستم شهریور زین پس برای اهالی این دیار روزی میمون و مبارک خواهد بود.... روزی که گرگانیان باهم عهد اخوت خواهند بست برای آبادانی این دیار و همگان بانگ بر خواهند داشت:

دار المؤمنین ایرانی / لاله گون زسرخی شهیدانی

ای نامت انعکاس مهربانی / افتخار ایران به هر زمانی

جاودانه نامت ای گرگان / تا همیشه با صلابت ای گرگان

تو بهشت عارفان و عالمانی / مهد سترگ نام آورانی

موطن بوسلیک و میرداماد / زادگاه حکیم جرجانی

امروز روز آبادی و همت است / امروز روز خوشبختی و عزت است

قلب ما می تپد برای هم / با عزم و همتی پایدار

آبادت می کنیم ای یگانه شهر یادگار/ آبادت می کنیم ای یگانه شهر یادگار(شمال نیوز)

 

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
مامان محمدمهدی

سلام بر شما با احترام باید بپرسم: چرا این گرگانی ها خود شیفته اند اینقدر؟[لبخند]