بروز رسانی...........

امروز با مطلبی بروزم..................

خدایا ما را ببخش ؛

که اگر درد دلی هم داشتیم ...

از پر خوردن بوده ، نه از غم مردم خوردن !

خدایا ما را ببخش اگر گاهی فراموش میکنیم بنی آدمیم ...

خدایا ما را ببخش و از دردِ بی دردی نجات ده ... .....

/ 3 نظر / 12 بازدید
زرگداز

آدمی به خودی خود نمی افتد اگر بیفتد از همان سمتی می افتد که به خدا تکیه نکرده است...

مامان محمدمهدی

آمین

مرمر

امین یا رب العالمین