اخرین شنیده ها از شمارش ارا در شورای شهر گرگان

- عبدالرضا چراغعلی

2-نبی الله هزارجریبی

3-قدس مفیدی

4- ناصر گرزین
5-علی اصغریوسفی

6- علی کلاتی

7-اسدالله کبیر

8- زهرا نورا.

9- سبطی

10- علی نصیبی

11-حسین ربیعی

12-محمدابراهیم جرجانی
13- مصفر پایین محلی

علی البدل:

14-پزشکپور

15-فائزه عبداللهی

16-ابوالفضل تجری

17-ذبیح الله میقانی

18-حجت مقسم

 با توجه روند شمارش ارا تاکنون قطعی نیست

این نکته را باید یاداوری کنم مهندس مهدیه صبوحی بعنوان یک کاندید جوان تا لحظه اخر در بین ده نفر اول بودند و تا اعلام نظر قطعی باید منتظر ماند.

در هر صورت به نتایج احترام گذاشته و برای همه دوستان آرزوی موفقیت دارم.

/ 2 نظر / 3 بازدید
مامان محمدمهدی

ان شاءالله خانوم صبوحی از انتخاب شدگان باشن!