بازگشت علی نصیبی

پیامک کوتاه بود.............

بازگشت علی نصیبی به فضای انتخابات............

خبری مسرت بخش برای دوستداران واقعی گرگانعلی نصیبی

دوستانیکه در عمل ثابت کردند گرگانی و گرگاندوست هستند ........

/ 2 نظر / 14 بازدید
مامان محمدمهدی

سلام ما که خیلی سر در نیاوردیم!