صعود و سقوط

صعود را دوست دارم،سقوط را نه... حتى نمیتوانم لحظه اى به حال هم وطنانم در لحظات سقوط فکر کنم،و به حال بازماندگانشان اکنون... تسلیت. کاش کمى در قبال جان مردم ؛عزیزان ایران زمین احساس مسئولیت کنند. همین.................

خدایا خسته ام ،

از بد بودن هایم ...

از اینهمه تظاهر به خوب بودن هایی که نیستم .

از آفرینش کوهها و آسمانها و هستی که سخت تر نیست ...

خوبم کن ؛

فقط همین.

/ 2 نظر / 267 بازدید
گنجی

سلام بر شما و خدا قوت ای کاش بتوانیم به این چند جمله توجه کنیم تا زیبایی زندگی را عمیقا احساس کنیم امروز هرگاه خواستید کلمه ای ناخوشایند به زبان آورید ، به کسانی فکر کنید...